Informacja o rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy informuje o rozpoczęciu od 16 maja 2022 r. rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Samorządowego w Przysietnicy.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica dziecka. Wnioski o przyjęcie do przedszkola należy składać w sekretariacie przedszkola w dniach od 16 do 25 maja 2022 r. w godz. od 8.00 do 14.00.

Jeżeli rodzice pracują, prosimy o dołączenie do wniosku zaświadczenia z miejsca pracy wydanego przez pracodawcę lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeśli prowadzona jest własna działalność).

 

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Brzozowa <<pobierz>>

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/190/2020 <<pobierz>>

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola <<pobierz>>

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka <<pobierz>>

Deklaracja posiłków i godzin opieki przedszkolnej <<pobierz>>

Oświadczenie o wielodzietności rodziny <<pobierz>>         

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola  <<pobierz>>

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły <<pobierz>>

Klauzula RODO <<pobierz>>

Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka <<pobierz>>

Upoważnienie do odbioru dziecka <<pobierz>>

Oświadczenie o  wysokości dochodów <<pobierz>>