ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

 

Przerwy świąteczne: od 23 grudnia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r.

                                    od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r.

 

Pierwsze półrocze kończy się 18 stycznia 2024 r.   (zawsze w najbliższy piątek po 18 stycznia)

 

Ferie zimowe:  27 stycznia - 11 lutego 2024 r.

 

Dni wolne od pracy:                                                                  

- 1 listopada 2023 r. (środa)

- 1 maja 2024 r. (środa)

- 3 maja 2024 r. (piątek)

- 30 maja 2024 r. Boże Ciało

 

Dni wolne od nauki ustalone przez dyrektora szkoły na podstawie § 5 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001603/O/D20171603.pdf

- 31 października 2023 r. (wtorek)

- 2 maja 2024 r. (wtorek)

- 14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty OKE

- 17 maja 2024 r. (piątek)

- 31 maja 2024 r. (piątek)

- 20 czerwca 2024 r. (czwartek)

 

 

Egzamin ósmoklasisty 14 - 16  maja 2024 r.

 

  • język polski               - 14  maja 2024 r. (wtorek)  – godz. 9:00
     
  • matematyka              - 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 

  • j. obcy nowożytny    - 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00