IMG 20221129 083002Wraz z początkiem tego roku szkolnego nasza szkoła zaczęła przygotowania do kolejnego projektu w ramach programu Erasmus+. Po dopełnieniu niezbędnych formalności, dnia 21 listopada 2022r. w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy oficjalnie rozpoczął się kolejny projekt międzynarodowy. Koordynatorem projektu jest p. Katarzyna Bednarczyk, a wraz z nią nad przebiegiem prac czuwają p. Anna Orzechowska i p. Gabriela Gajda. W projekcie zatytułowanym „Get Everybody In” poza naszą szkołą udział biorą szkoły z Rumunii i Turcji oraz Centrum Komunikacji i Edukacji z Macedonii.

Pierwsze spotkanie trwające trzy dni organizowane było online i podzielone było na kilka sesji, które były doskonałą okazją do zapoznania się z partnerami. W trakcie spotkań zaprezentowane zostały systemy edukacji poszczególnych krajów. Mogliśmy również wymienić się doświadczeniami w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mniejszościami narodowymi. Wszystko w ramach realizacji zadań projektowych, których założeniem jest włączenie i zaangażowanie do pracy wszystkich uczniów bez wyjątku, tak, aby nikt nie czuł sięw jakikolwiek sposób wykluczony.

Podjęto również decyzję o tematach szkoleń, jakie odbędą się na następnym spotkaniu projektowym w Macedonii. Rozmowy dotyczyły również mobilności uczniów do Rumunii i Turcji. Mamy nadzieję, że współpraca będzie przebiegała pomyślnie i przyniesie wiele korzyści zarówno uczniom jak i nauczycielom.