W roku szkolnym 2022/2023 Samorząd Uczniowski

działa w następującym składzie:

 

samuczn

 

 

 

Przewodnicząca – Milena Kukulińska

Zastępca – Maja Mazur

Sekretarz – Oliwia Rachwał

Skarbnik – Martyna Bąk