Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2023/2024
 zakupu dokonują rodzice/uczniowie.Zmiany podręczników dokonuje się w klasach I, II, III, IV i VIII


Podręczniki do religii dla klas I – III na rok szkolny 2023/24

Klasa I: NOWY

„Poznaję Boży świat”. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa II: NOWY

„Odkrywam Królestwo Boże”. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasa III: NOWY

„Poznaję Jezusa”. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo JEDNOŚĆ

„Poznaję Jezusa”. Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III szkoły podstawowej. Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak. Wydawnictwo JEDNOŚĆ

 

Podręczniki do religii dla klas 4 -  8

Klasa IV:  NOWY

„Chcę żyć z Jezusem”. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej.

Redaktor: ks. Piotr Goliszek. Wydawnictwo: Gaudium.


Klasa V:

„Bóg poszukuje człowieka” Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej

Redaktor: ks. Waldemar Janiga. Wydawnictwo: Gaudium.

 

Klasa VI:

„Jezus Chrystus nas zbawia” Podręcznik do religii do klasy VI SP

Redaktor: ks. Waldemar Janiga. Wydawnictwo: Gaudium.


Klasa VII:

„Bóg wskazuje nam drogę” Podręcznik do religii dla klasy VII SP

Redaktor: ks. Waldemar Janiga. Wydawnictwo: Gaudium.


Klasa VIII: NOWY

„Mocą Ducha Świętego przemieniamy świat”. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej.

Redaktor: ks. Waldemar Janiga. Wydawnictwo: Gaudium.