Program Erasmus+ w naszej szkole

logo1aW dniach 4 - 8.10.2021r. w Zespole Szkół Nr1 w Przysietnicy w ramach projektu „Erasmus+” gościć będziemy młodzież, która przybędzie do nas z kilku krajów europejskich.  Będą to uczniowie ze Słowenii, Rumunii i Portugalii wraz ze swoimi opiekunami.

Młodzież, która do nas zawita, zamieszka wśród rodzin uczniów naszej szkoły. Celem projektu – ‘MATHS ALIVE’ jest wykorzystanie umiejętności matematycznych w różnych dziedzinach życia: w czasie podróży, wycieczek, na lekcjach, w domu… Podczas wizyty zrealizowane zostaną różnorodne zadania projektowe. Najważniejsze z nich spoczną na uczniach  klasy ósmej, którzy wraz z kolegami z zagranicy odbędą różnorodne lekcje i podróże po okolicy. Zobaczą urokliwe zakątki naszej Małej i Dużej Ojczyzny. Serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji z wizyty, która na bieżąco będzie pojawiała się na stronie internetowej naszej szkoły.

 

1. Rumunia 2-6.12.2019

Rumunia – relacja z wyjazdu

Dzień pierwszy

 

Nadszedł wyczekiwany dzień – rozpoczęcie pierwszej wizyty w szkołach partnerskich projektu. Rano spotkaliśmy się w szkole w Gheorgheni. Po oficjalnym spotkaniu z dyrekcją szkoły oraz z władzami miasta, gospodarze przedstawili piękny program artystyczny. Olbrzymią niespodzianką było wykonanie w języku polskim przez szkolny chór, piosenki „W moim ogródeczku”. Następnie każda ze szkół partnerskich przybliżyła swój kraj, region i szkołę prezentując przygotowane wcześniej filmy. Tego dnia mieliśmy również czas, by pospacerować po Gheorgheni i odwiedzić ratusz. Po obiedzie nadszedł czas na poznanie historii szkoły oraz na pierwsze zajęcia w języku angielskim – robotykę. Również tego dnia, każda szkoła prezentowała swój film - „Personal problems”. Po zajęciach uczniowie udali się na odpoczynek do domów swoich gospodarzy.

 

Dzień drugi

 

We wtorek w Gheorgheni uczniowie od rana uczestniczyli w różnych zajęciach związanych z zagadnieniami z biologii oraz literatury angielskiej. W międzynarodowych grupach rozwiązywali zadania, przygotowywali prezentacje, nawiązując w ten sposób nowe przyjaźnie. W przerwie zajęć uczestniczyli w matematycznej łamigłówce po Gheorgheni, odkrywając dzięki temu atrakcje miasta. Był to dzień intensywnej pracy.

 

 

 

Dzień trzeci

Trzeci dzień naszego pobytu w Rumunii spędziliśmy na wycieczce do Bran, gdzie mieści się zamek Draculi oraz do Braszowa. Głównym celem wyjazdu była integracja uczniów poprzez wspólne zadanie, czyli poszukiwanie matematyki w życiu codziennym. Zwiedzanie zamku zakończyło się zakupem pamiątek oraz wspólnym obiadem. Kolejnym punktem wyjazdu było jedno z najpiękniejszych miast rumuńskich, czyli Braszów. To niezwykłe miasto, ma jak niewiele miast na świecie, naturalny punkt obserwacyjny – Górę Tampa, na którą wjechaliśmy kolejką linową. Dodatkową atrakcją było oglądanie z bliska symbolu Braszowa, czyli olbrzymich rozmiarów liter układających się w górujący nad miastem napis BRASOV. Po zmroku dotarliśmy na rynek, gdzie odbywał się świąteczny kiermasz i mogliśmy znowu skosztować rumuńskich potraw. Zwiedzanie zakończył spacer uliczkami starego miasta.

 

Dzień czwarty

 

Przedostatni dzień był również dniem intensywnej pracy. Po lekcji matematyki uczniowie w grupach przygotowywali prezentacje, korzystając z materiałów zgromadzonych w czasie wycieczki. Natomiast po obiedzie wykonywali świąteczne dekoracje z materiałów po recyklingu. 6 grudnia jest dniem patrona miasta – Świętego Mikołaja, a w związku z tym odbywało się w całym mieście wiele imprez kulturalnych, w których mogliśmy uczestniczyć.

 

 

 

Dzień piąty

 

Ostatni dzień pobytu w Gheorgheni był dniem podsumowań. Uczniowie przedstawili prezentacje z zadania wyjazdowego, a następnie uczestniczyli w zawodach sportowych. Na zakończenie wspaniałego pobytu w Rumunii, wszyscy uczestnicy projektu Math’s Alive, nauczyciele szkoły w Gheorgheni oraz rodziny goszczące naszych uczniów, spotkali się na wspólnej kolacji w szkole, urozmaiconej występem artystycznym.

 

 

 

 

2. Polska 4-8.10.2022

Inauguracja projektu MATHS ALIVE

erasmus1 

4 października 2021 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przysietnicy w ramach unijnego projektu Erasmus+ rozpoczęła się kilkudniowa wizyta gości z Rumunii, Słowenii i Portugalii. Grupa ta liczy 20 osób, w tym 6 opiekunów i 14 uczniów. Celem projektu jest pogłębienie kompetencji językowych młodych ludzi i zwrócenie uwagi na to, jak ważne w naszym życiu są umiejętności matematyczne i chemiczne.Koordynatorką całego projektu ze strony polskiej jest Pani Anna Orzechowska – nauczycielka języka angielskiego w tej szkole. W pracach wspierają ją także inne anglistki – Pani Katarzyna Bednarczyk i Pani Edyta Kruczek.

erasm2Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.00. W atrium zgromadzili się wszyscy uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście: przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Muzeum Regionalnego w Brzozowie, ZEAS-u, radni Rady Powiatu i Rady Gminy, sołtys Przysietnicy, księża naszej parafii oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich działającego w naszej miejscowości. Ze względu na obostrzenia epidemiczne w uroczystości wzięli także udział tylko uczniowie najstarszych klas z wychowawcami i nauczycielami.

erasm6

erasm4Na początku spotkania zostały odegrane hymny państwowe Polski, Rumunii, Słowenii i Portugalii, a po nich podopieczni Pani Marty Szczepek i Pani Magdaleny Dudek z klasy 1 i 3 zaprezentowali polski taniec narodowy – krakowiak. Następnie dyrektor szkoły Pan Wiesław Pałka powitał serdecznie wszystkich gości, a Pani Anna Orzechowska i Pani Katarzyna Bednarczyk przedstawiły krótko cele i zadania całego przedsięwzięcia.

erasm3

erasm5Głos zabrali także zaproszeni goście: sekretarz gminy Pan Waldemar Och i przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pani Lucyna Oboń, którzy podziękowali za zaproszenie, powitali wszystkich oraz życzyli owocnej pracy i miłych wrażeń z realizacji zadań projektowych.

erasm7

erasm9

erasm8W kolejnym punkcie programu uczniowie klas 2a i 2b pod kierunkiem Pani Haliny Pantoł i Pani Agaty Szarek zaprezentowali się w pięknej inscenizacji pt, ,,Calineczka” przygotowanej na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena. Występ wzbudził aplauz widowni. Mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

erasm10

erasm11

erasm12Po spektaklu została wyświetlona prezentacja multimedialna dotycząca systemów edukacji obowiązujących w poszczególnych krajach, a przeplatana była występami tanecznymi najmłodszych uczniów naszej szkoły – przedszkolaków przygotowanych przez Panią Annę Rafalską i Panią Justynę Klucz.

erasmus2

erasmus3

erasmus4Kolejnym punktem poniedziałkowego programu było zwiedzanie przez gości budynku naszej szkoły. Uczestnicy spotkania odwiedzili część przedszkolną oraz sale lekcyjne i gimnastyczne, po czym udali się na przerwę obiadową. W drugiej części dnia przewidziana została dyskoteka, w której udział wzięła młodzież wraz z opiekunami. Aby uniknąć zbyt dużej grupy uczniów, zabawa odbywała się w dwóch pomieszczeniach. W atrium bawili się uczestnicy projektu, a na sali gimnastycznej – uczniowie klas 4-6. W tej części programu organizatorzy zaplanowali różne ,ciekawe zabawy integracyjne, które pomogły wszystkim lepiej się poznać i nawiązać przyjaźnie.

Po zakończeniu dyskoteki grupa młodzieży z Rumunii, Słowenii i Portugalii rozjechała się do rodzin, które zobowiązały się przyjąć gości do swoich domów na czas ich pobytu w naszej miejscowości.

erasm13

erasm14

erasm15

erasm16

erasm17

 

 

Matematyka jest wszędzie

erasmu1W dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2021 r. w ramach projektu MATHS ALIVE w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przysietnicy o godzinie 9.00 odbyła się CLIL lesson z chemii - zintegrowane nauczanie wybranego przedmiotu oraz języka obcego.

erasmu2

erasmu3

erasmu4Jest to metoda innowacyjna, rozszerzająca fachową wiedzę  przy jednoczesnym pogłębianiu kompetencji językowych, a należy przypomnieć, że językiem projektu Erasmus + jest język angielski.Tematem lekcji było utrwalenie wiadomości na temat rozpuszczalności i stężenia procentowego oraz zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce.W pierwszej części lekcji uczniowie rozwiązywali zadania w zespołach międzynarodowych. Grupę tworzyli uczniowie - każdy z innego państwa, co utrudniało wykonanie polecenia, bowiem młodzi ludzie musieli komunikować się wyłącznie  w języku angielskim.Następnie młodzież wzięła udział w STEAM activitis. Praktyczne zajęcia laboratoryjne zostały przygotowane na podstawie lekcji, podczas której uczniowie wykorzystywali matematyczne i językowe umiejętności, aby wykonać używane w życiu codziennym mydło.

erasmu5

erasmu6

erasmu7

erasmu8

erasmu9W godzinach popołudniowych nasi goście wraz z opiekunami udali się do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie poznali obiekty, kulturę pogranicza polsko- ukraińskiego. Ostatnim punktem dzisiejszego programu była wspólna kolacja w Górkach w gospodarstwie agroturystycznym "Na Równiach". Uczestnicy projektu omawiali wydarzenia całego dnia, dzielili się doświadczeniami i miło spędzali czas.

Królowa nauk a geografia

geograf1Trzeci dzień wizyty w ramach programu Erasmus + także był pełen wrażeń i wyzwań. Upłynął pod znakiem poznawania ciekawostek geograficznych. O godzinie 9.00 odbyła się CLIL lesson z geografii. Tematem lekcji było zapoznanie uczniów z najważniejszymi obiektami umieszczonymi na światowej liście dziedzictwa UNESCO.

geograf2

geograf3

geograf4Pierwsza część lekcji prowadzonej przez panią Justynę Zubel poświęcona była omówieniu zabytków umieszczonych na tej liście. Temat zajęć został wybrany nie przypadkowo, ponieważ jednym z punktów programu wizyty, było zwiedzanie Krakowa – metropolii, w której Stare Miasto wpisane jest na listę dziedzictwa UNESCO. W trakcie wykładu uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na 12 pytań związanych z prezentacją. Było to pierwsze zadanie do wykonania. Kolejnym etapem było STEAM activities.Uczniowie podzieleni na grupy losowali wybrane obiekty wpisane na listę UNESCO znajdujące się w Portugalii, Słowenii, Rumunii i w Polsce. Następnie z wielkim zaangażowaniem przygotowywali prezentacje korzystając z zasobów internetu.  Oprócz tego pracowali z wykorzystaniem atlasów geograficznych, odczytywali współrzędne geograficzne, liczyli odległości miedzy miastami, które odwiedzą podczas wycieczki do Krakowa i Wieliczki oraz rozwiązywali krzyżówkę z hasłem „MATHS ALIVE”.

geograf5

geograf6

geograf7

geograf8Po krótkim odpoczynku uczniowie wraz z opiekunami udali się na wycieczkę, której celem było obejrzenie obiektów w najbliższej okolicy. Pierwszym miejscem postoju był Brzozów i zwiedzanie barokowej Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Następnie wszyscy udali się w kierunku Starej Wsi. Najpierw goście zwiedzili Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą opiekują się ojcowie jezuici. Kościół ten podobnie jak bazylika brzozowska zbudowany został w stylu barokowym. Największą atrakcją było zwiedzanie Ogrodu Biblijnego. Ostatnim etapem podróży była miejscowość Blizne. Tam uczniowie obejrzeli drewniany, gotycki kościół, który został wpisany na listę UNESCO w 2003 roku. Po dniu pełnym wrażeń nauczyciele udali się na uroczysty obiad zorganizowany z okazji  Święta Edukacji Narodowej.

 

Zakończenie projektu MATHS ALIVE

zak1Piątek 8 października br. był ostatnim dniem realizacji projektu „MATHS ALIVE”, nic więc dziwnego, że wszystkim towarzyszyły wyjątkowe wrażenia i emocje. Uczniowie rozpoczęli dzień od przygotowania prezentacji podsumowujących projekt. Pracując w grupach, przygotowywali slajdy, których tematem przewodnim była wszechobecna matematyka.

mat2

mat3

mat4O godzinie 12.00 odbyła się lekcja matematyki (CLIL lesson), prowadzona w języku angielskim przez panią Lidię Gładysz. Temat przewodni tych niezwykle ciekawych zajęć to: „Złota proporcja, ciąg Fibonacciego - matematyczny przepis na piękno”. Celem lekcji było uświadomienie uczniom, że prawie każda dziedzina nauki opiera się na matematyce. Pracując w grupach, uczniowie mieli za zadanie odnaleźć ciąg matematyczny w sztuce, muzyce czy też w codziennym życiu.

wych1

wych2Z kolei w godzinach popołudniowych młodzież wzięła udział w zajęciach sportowych odbywających się w sali gimnastyczne, prowadzonych przez pana Daniela Dykę. Rozgrzewkę rozpoczęli grą „Dookoła świata”. Następnie drużyny rozegrały między sobą  międzynarodowe zawody w kółko i krzyżyk. Na zakończenie konkurencji sportowych uczniowie otrzymali medale. 

zak4

zak7

zak6

zak3O godzinie 17.00 rozpoczęło się spotkanie pożegnalne, na które zostali zaproszeni również rodzice naszych uczniów goszczących w swoich domach młodzież z krajów europejskich. Każda z grup przedstawiła przygotowane prezentacje związane z poszukiwaniem matematyki podczas całego tygodnia wycieczek. Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie, jak również pamiątkowe upominki. Podziękowaniom, którym towarzyszyły łzy wzruszenia, nie było końca. Pan dyrektor podziękował wszystkim, którzy brali udział w projekcie, za jego wspaniałą realizację i owocną współpracę. Podziękowania zostały skierowane również do  rodziców, którzy otworzyli nie tylko swoje domy, ale również serca.

zak2Na koniec wszyscy udali się na pyszny  poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich, zaś ostatnim akcentem uroczystości była niezawodna „Belgijka”, wspólny taniec, który potrafi cudownie jednoczyć ludzi. Przybysze z Portugalii, Słowenii i Rumunii z pewnością byli pod wrażeniem gościnności i otwartości nas, Polaków,  a to z kolei przekłada się na postrzeganie naszego narodu w Europie.

 

3. Portugalia 4-8. 04. 2022

I dzień wizyty w Portugalii w ramach projektu Maths Alive

porto1W marcu w naszej szkole rozpoczęto przygotowania do kolejnego etapu realizacji projektu Maths Alive w ramach Erasmus+. Tym razem spotkanie z nauczycielami i uczniami szkół partnerskich odbywa się w Porto w Portugalii. W sobotę 2 kwietnia grupa 5 dziewczynek z klasy VIII - Blanka Buczkowicz, Weronika Dąbrowska, Martyna Jajko, Martyna Pietryka i Marcelina Szmyd wraz z p. Katarzyną Bednarczyk i p. Lidią Gładysz wyruszyły w podróż do Porto. Po 16 godzinach podróży, na lotnisku powitał ich Antonio - koordynator portugalskiej grupy. Następnego dnia odwiedziły oddaloną od Porto o 150 km Fatimę, która wywarła na uczestnikach ogromne wrażenie. Aby wykorzystać każdą okazję do zwiedzania tego pięknego miasta jakim jest Porto, po powrocie z Fatimy, grupa udała się na zwiedzanie miasta. Był to dzień pełen wrażeń.

Galeria zdjęć z I dnia <<zobacz>>

porto8

porto4

porto3

porto2

porto5

porto6

porto7

porto9

 

II dzień wizyty w Portugalii - zajęcia projektowe, odkrywamy pieknego PORTO

porto1 1

Drugi dzień pobytu w Porto, to spotkanie w szkole ze wszystkimi uczestnikami projektu Erasmus+. Po przywitaniu przez dyrektora szkoły i koordynatora portugalskiego, rozpoczęły się prezentacje filmów przygotowanych przez partnerów projektu. Tematem prezentacji była matematyka w sporcie. Popołudnie przeznaczono na integrację grup, lekcję geografii oraz zwiedzanie Porto. Pełen wrażeń dzień, zakończył się wspólną kolacją.

Galeria zdjęć z II dnia <<zobacz>>

 porto2

porto3

porto4

porto5

porto6

porto7

porto8

porto9

porto10

porto11

 

III dzień wizyty w Portugalii

 porto1

Trzeci dzień naszego pobytu w Porto rozpoczął się od zwiedzenia ratusza. Tam mieliśmy spotkanie z przedstawicielami miasta oraz podziwialiśmy panoramę Porto z wieży ratuszowej. Ciepłe popołudnie spędziłyśmy na rejsie łodzią po rzece Duero oraz w Muzeum Odkrywców.

Galeria zdjęć z III dnia <<zobacz>>

porto2

porto3

porto6

porto4

porto5

 

Portugalia - dzień niezwykłych wrażeń

porto1 1Dzisiejszy dzień był pełen niezwykłych wrażeń. Rozpoczęliśmy go wizytą na Uniwersytecie, który mieliśmy okazję zwiedzić i gdzie wysłuchaliśmy wykładu na temat wszechstronnych zastosowań matematyki w sporcie. Kolejnym punktem dzisiejszego programu była lekcja plastyki gdzie poznaliśmy nie tylko teorię, ale i praktykę tworzenia niezwykłych wzorów zdobiących portugalskie budynki. Po lekcji udaliśmy na plażę. Spacer brzegiem oceanu wywarł na wszystkich ogromne wrażenie a niezwykle widoki pozostaną w naszej pamięci na długi, długi czas.

Galeria zdjęć z IV dnia  <<zobacz>>

 porto2

porto7

porto3

porto4

porto5

porto6

 

Wizyta w Portugalii w ramach projektu „Maths Alive”

porto1Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy już od 2019 r. bierze udział w projekcie pt. „Maths Alive” organizowanym w ramach programu „Erasmus+”. W marcu br. w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy uczniowie i nauczyciele pracujący w zespole projektowym rozpoczęli przygotowania do kolejnego etapu realizacji projektu. Po wyjeździe do Rumunii oraz wizycie uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich  w naszej szkole przyszedł czas, aby wspólnie pracować nad zadaniami matematycznymi w szkole w Portugalii.

porto4Okres pomiędzy wizytami to czas na organizację wyjazdu, rozwiązanie  zadań, przygotowanie prezentacji. Tym razem nasze prace skoncentrowane były wokół tematów sportu i kultury.

W sobotę 2 kwietnia br. grupa 5 dziewczynek z klasy ósmej: Blanka Buczkowicz, Wiktoria Dąbrowska, Martyna Jajko, Martyna Pietryka i Marcelina Szmyd wraz z nauczycielami, p. Katarzyną Bednarczyk i p. Lidią Gładysz, wyruszyły w trasę do Portugalii. Po 16 godzinach podróży na lotnisku w Porto powitał je Antonio - koordynator portugalskiej grupy projektowej. Upragniony odpoczynek w komfortowych warunkach hotelowych spowodował, że wszyscy bardzo szybko zregenerowali swoje siły.

porto5Spotkanie z partnerami projektu miało rozpocząć się dopiero w poniedziałek, ale  nie zamierzałyśmy spędzać niedzieli w hotelowych pokojach. Pomimo zmęczenia podróżą udałyśmy się  do Fatimy, jednego z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Europie, które znajduje się około 150 km od Porto. Udało nam się zwiedzić Bazylikę Matki Boskiej Różańcowej oraz Bazylikę Trójcy Przenajświętszej, która jest czwartym, największym kościołem świata. Miałyśmy okazję uczestniczyć we mszy świętej oraz pomodlić się w Kaplicy Objawień znajdującej się w miejscu, w którym Matka Boża objawiała się Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Piękna słoneczna pogoda, która nam towarzyszyła, msza  święta przed figurą Matki Bożej Fatimskiej oraz modlitwa o pokój na świecie i na Ukrainie pozostaną na długo w pamięci. Po  wizycie w Fatimie przyszedł czas na wizytę w pięknym Porto. Zwiedzanie miasta portowego rozpoczęło się  od mostu Ponte Luis I, z którego rozpościerała się piękna panorama miasta. Z tego miejsca mogliśmy również podziwiać piękny zachód słońca. Był to dzień pełen wrażeń.

Drugiego dnia pobytu w Porto miało miejsce spotkanie w szkole  ze wszystkimi uczestnikami projektu. Po przywitaniu przez dyrektora i portugalskiego koordynatora, rozpoczęły się prezentacje filmów przygotowanych przez delegacje z Rumunii, Słowenii, Portugalii. Uczniowie naszej szkoły przedstawili prezentację o Polsce oraz o ziemi brzozowskiej. Następnie wszystkie grupy dostały za zadanie przygotować prezentację pt. „matematyka w sporcie”. Nasza prezentacja dotyczyła najsłynniejszych sportowców Polski oraz ich osiągnięć. Popołudnie przeznaczono na integrację grup, lekcję geografii oraz dalsze zwiedzanie Porto.

porto9  porto8 

Trzeci dzień naszego pobytu w malowniczym Porto upłynął pod znakiem zwiedzenia miasta. Rozpoczęliśmy je od ratusza, gdzie mieliśmy spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz podziwialiśmy panoramę miasta z wieży ratuszowej. Ciepłe popołudnie uczniowie i nauczyciele spędzili na rejsie statkiem  po rzece Duero oraz w Muzeum Odkrywców.

porto2

porto6Czwartego dnia udaliśmy się na Universidade do Porto, istniejący od 1911 roku, ale  sięgający swoimi początkami XVIII wieku.  Na uniwersytecie wysłuchaliśmy wykładu na temat różnorodnych zastosowań matematyki w sporcie. Kolejnym punktem programu była lekcja plastyki, ale już w szkole, gdzie poznaliśmy zarówno teorię, jak i praktykę tworzenia niezwykłych wzorów zdobiących portugalskie budynki.  Po lekcji udaliśmy na plażę. Spacer brzegiem oceanu wywarł na wszystkich ogromne wrażenie, a niezwykle widoki pozostaną w naszej pamięci na długi, długi czas.

Piąty dzień rozpoczęliśmy od lekcji wychowania fizycznego, następnie pod okiem nauczycieli informatyki  programowaliśmy figury i bryły matematyczne. Następnie zwiedziliśmy muzeum witrażu,  a wolny czas przeznaczyliśmy na zakup pamiątek. Ostatni dzień wizyty projektowej rozpoczęliśmy od przygotowania prezentacji z poszczególnych dni. W prezentacji przedstawialiśmy obiekty, w których można było dostrzec figury i bryły oraz proporcje matematyczne. Popołudnie spędziliśmy na uroczystym podsumowaniu projektu, które rozpoczęliśmy od degustacji dań z poszczególnych krajów. Następnie każda  grupa przedstawiła przygotowaną przez siebie prezentację o zastosowaniu matematyki w życiu. Wieczór spędziliśmy na zabawach i tańcach integracyjnych. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy certyfikat.

porto3

porto7Kolejny wyjazd, tym razem do Słowenii, nastąpi już na początku maja.

 

 

4. Słowenia 8-12.05.2022

Wizyta w Słowenii w ramach programu „Maths Alive”

           IMG 0351

W dniach od 9 do 13 maja 2022 r. odbyło się ostatnie już spotkanie w ramach programu „Erasmus+”. Podsumowanie trzyletniego projektu „Maths Alive” miało miejsce w Słowenii. Podczas tego wyjazdu uczniowie mieli za zadanie odszukiwać kształty i bryły geometryczne w okolicznej architekturze, a przy okazji razem z uczniami i nauczycielami z krajów partnerskich: Rumunii, Portugalii i Słowenii mogli podziwiać malownicze krajobrazy i zabytki tego niewielkiego, lecz niezwykle pięknego kraju.

 slowenia2 slowenia3 
 slowenia4  slowenia5
 slowenia6  slowenia7

Wszystko zaczęło się w sobotę 9 maja. Grupa siedmiorga uczniów z klasy siódmej i ósmej: Oliwia Ankowska, Martyna Pająk, Martyna Rzepka, Igor Chudzikiewicz, Wiktor Herbut, Kamil Kukuliński, Konrad Wacek wraz z trójką nauczycieli: p. Edytą Kruczek, p. Danielem Dyką i piszącą te słowa Gabrielą Gajdą, udała się z krakowskich Balic w podróż  do Słowenii.  Pierwszym przystankiem była Wenecja, na zwiedzenie której poświęciliśmy całą niedzielę. Naszych Erasmusów nie przeraziły tłumy turystów z całego świata podążających na słynny Plac Św. Marka.  Wręcz przeciwnie, wszyscy byliśmy zachwyceni wyjątkową atmosferą tego urokliwego miasta i napotykanymi na każdym kroku zabytkami. Nie mieliśmy dość spacerów po wąskich uliczkach, a okoliczne kolorowe stragany, które mijaliśmy po drodze, zachęcały do kupowania pamiątek. Piękna, historyczna miejscowość oraz smak włoskiej pizzy na długo pozostaną w naszej pamięci.

slowenia8  slowenia9 

W niedzielę wieczorem udaliśmy się w podróż do Słowenii. Miejscem docelowym była Škofijska Gimnazija w Vipavie. Tam na naszych zmęczonych całodniowym zwiedzaniem uczniów oczekiwali słoweńscy rówieśnicy oraz ich rodzice. Po serdecznym przywitaniu wszyscy udaliśmy się do gościnnie otwartych domów na zasłużony odpoczynek.

W poniedziałek po uroczystej inauguracji  nadszedł czas na zaprezentowanie naszego Zespołu Szkół w Przysietnicy oraz Ziemi Brzozowskiej pozostałym uczestnikom projektu, uczniom i nauczycielom z krajów partnerskich. Delegacja naszej szkoły pokazała film i prezentację. Następnie zespoły z Polski, Portugalii, Rumunii i Słowenii miały za zadanie przedstawić najsłynniejsze rodzime budowle oraz odnaleźć zawarte w nich figury i bryły geometryczne. Po południu wszyscy udali się na wycieczkę do największej jaskini w Słowenii „Postojna Cave”, którą natura tworzyła przez 9 milionów lat.

Wtorkowy poranek rozpoczął się lekcją historii. Tematem zajęć był starożytny Rzym i podboje Aleksandra Wielkiego. Uczestnicy projektu wzięli udział w wykładzie, a następnie podzieleni na grupy mieli do wykonania zadania: plastyczne, językowe oraz łamigłówki matematyczne. Świetnie sobie z nimi poradzili, a  w zadaniu plastycznym, które polegało na narysowaniu żołnierza rzymskiego, nasza szkoła odnotowała sukces: pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Martyna Pająk i Kamil Kukuliński. Po południu uczniowie i nauczyciele udali się w kierunku wybrzeża. Przeszliśmy pieszo wzdłuż linii brzegowej Morza Adriatyckiego z miejscowości Piran do Portoroz. Podczas spaceru uczniowie mieli do wykonania zadanie matematyczne.

W środę odbyła się kolejna zorganizowana dla uczniów lekcja –  tym razem interesujące i pełne wrażeń zajęcia z fizyki  poprowadził dyrektor szkoły.  W podsumowaniu był czas na pytania i wykonanie doświadczeń.  Po obiedzie kilka grup wzięło udział w zorganizowanym przez nauczycieli escape roomie, a pozostali uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w matematycznych origami. Po południu wszyscy udali się na zwiedzanie miejscowego uniwersytetu oraz zabytkowej winiarni.

Czwartek był dniem wyjazdowym –  wszyscy udaliśmy się na wycieczkę do stolicy Słowenii, Lublany. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Instytutu Jožefa Stefana, gdzie uczniowie mogli wykonać kilka doświadczeń,  wysłuchać wykładu o sztucznej inteligencji oraz wykonać rysunki  z użyciem programu wykorzystującego sztuczną inteligencję. W Lublanie zwiedziliśmy zamek oraz podziwialiśmy widoczne na horyzoncie Alpy. Dzień zakończył się posiłkiem w restauracji w starej części miasta i spacerem po słynnym potrójnym moście na placu Prešerena.

W ostatnim dniu pobytu w Słowenii gospodarze przygotowali konkurs układania kostki Rubika. W tej dyscyplinie nasza szkoła odnotowała kolejny sukces –   Wiktor Herbut zajął drugie miejsce. Uczniowie po raz ostatni pracowali w grupach, przygotowując prezentacje przedstawiające bryły i figury matematyczne, które zaobserwowali podczas pobytu w Vipavie. Podzielili się także swoimi wrażeniami, wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas wszystkich wyjazdów projektowych. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat dokumentujący udział w projekcie. Po południu odbył się uroczysty obiad, w którym wzięli udział goście i gospodarze. Następnego dnia o godz. 9.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Do Wenecji dostaliśmy się taksówkami. Z portu lotniczego Wenecja - Treviso do Krakowa lot trwał niespełna dwie godziny. Parę minut po północy dotarliśmy do Przysietnicy.

Niestety, projekt „Maths Alive” dobiegł końca. Wierzymy jednak, że nowo nawiązane znajomości przetrwają i znów kiedyś się spotkamy, aby wspólnie pracować, szlifować język angielski i miło spędzać czas w gronie koleżanek i kolegów z zagranicy.

                                                                                                          Gabriela Gajda