biblioteka1

 

Co daje czytanie dziecku

biblioteka2

Godziny pracy

biblioteka3

Konkursy

konkurs Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych oraz dla wszystkich chętnych rodziców, którzy chcą wypełniać zadania razem z dziećmi.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

klasy 1-3,  klasy 4-6 oraz klasy 7-8.

Jeżeli lubisz czytać, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

Zdobywaj sprawności czytelnicze, awansuj do kolejnych etapów i baw się świetnie! Najlepsi zdobędą możliwość reprezentowania szkoły w etapie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim!

Zapisy i dodatkowe informacje w BIBLIOTECE

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

 1. Czytelnicy maja prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Przy zapisie czytelnik zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania jego postanowień.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do dbałości o wypożyczane materiały biblioteczne.
 4. Zauważone uszkodzenia lub zniszczenia należy zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem książki.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczania i zwrotów.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do zachowania ciszy, spokojnego zachowania, przebywania w bibliotece wyłącznie w celu wypożyczenia, zwrotu książki lub korzystania z czytelni bibliotecznej.
 7. W bibliotece obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
 8. W bibliotece nie można spożywać posiłków i napojów.
 9. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje konto.
 10. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.
 11. Lektury wypożyczane są na trzy tygodnie.
 12. Wobec uczniów przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń do chwili zwrócenia zaległych pozycji. Upomnienia mogą być przekazywane przez dziennik elektroniczny.
 13. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także określić termin zwrotu materiałów.
 14. Czytelnik ma prawo do przedłużenia terminu wypożyczenia książki z zastrzeżeniem, że nie ma zapotrzebowania na nią ze strony innych wypożyczających.
 15. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy książkę lub inne materiały ze zbiorów biblioteki, musi odkupić pozycję taką samą lub wskazaną przez bibliotekarza Termin zwrotu wypożyczonych książek upływa:
  - dla uczniów na tydzień przed zakończeniem roku
  - szkolnegodla nauczycieli i pracowników szkoły na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego lub z dniem rozwiązania umowy.

W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest do zwrócenia wypożyczonych zbiorów i rozliczenia się z biblioteką.