• Informacje ogólne

  • Godziny pracy świetlicy:

           Świetlica czynna jest od  godz. 6.45 do godz. 16.05 (z wyłączeniem godzin przeznaczonych na zajęcia lekcyjne).