1. Ubezpieczenie dzieci przedszkolnych.

Składka za dziecko: 32 zł

Suma ubezpieczenia: 38 000 zł

Składka zbierana do 30 września 2023 r.

Warunkiem ubezpieczenia jest zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia, wpisanie na listę danych dziecka, Pesel dziecka oraz podpisanie przekazanych danych (oświadczenie zbiorcze) lub wypełnienie i przekazanie - oświadczenia indywidualnego.

POLISA – przedszkole  <<zobacz>>

Ogólne Warunki Ubezpieczenia  <<zobacz>>

Druk zgłoszenia szkody <<zobacz>>

 

       2. Ubezpieczenie uczniów szkoły podstawowej.

Składka za dziecko:  46 zł,

Suma ubezpieczenia : 42 000 zł,

Składka zbierana do 30 września 2023 r.

Warunkiem ubezpieczenia jest zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia, wpisanie na listę danych dziecka, Pesel dziecka oraz podpisanie przekazanych danych (oświadczenie zbiorcze) lub wypełnienie i przekazanie - oświadczenia indywidualnego.

POLISA – szkoła  <<zobacz>>

Ogólne Warunki Ubezpieczenia  <<zobacz>>

Druk zgłoszenia szkody <<zobacz>>