DSCF273922 marca b.r. w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy odbyły się nietypowe lekcje chemii, fizyki i matematyki. Zajęcia te zostały zorganizowane, po raz kolejny, w ramach Szkolnego Festiwalu Nauki. Za realizację zadań odpowiedzialni byli uczniowie klas 7 i 8 pod opieką nauczycieli: p. Barbary Pieniążek, p. Katarzyny Kociuby, p. Justyny Zubel i p.Wiesława Filaka.

Uczniowie do pokazu chemicznych przygotowywali się wyszukując w dostępnych źródłach, informacje na temat ciekawych i bezpiecznych eksperymentów, a następnie musieli przećwiczyć je w szkolnym laboratorium na zajęciach pozalekcyjnych. Końcowym efektem była prezentacja doświadczeń dotyczących między innymi zimna, ognia, dźwięków, kolorów czy światła. DSCF2738W pokazach wykorzystali m.in. suchy lód, bańki mydlane, kolorowe odczynniki, otrzymali wodór i tlen, oraz zbadali palność butanu. Zajęcia z matematyki obejmowały prezentację nietypowych zastosowań algebry i kombinatoryki.
Młodzież tłumaczyła zachodzące zjawiska wciągając odbiorców, którymi byli młodsi koledzy z klas 5 i 6, w tajemniczy świat chemii i fizyki.
Uczniowie poprzez taką formę zajęć mieli możliwość kształcenia samodzielności, kreatywności i dociekliwości poznawczej oraz uczenia się przez zabawę. Jednocześnie poprzez pracę w zespołach ćwiczyli umiejętności pracy w grupie, wzajemnej współpracy i pomocy.DSCF2762
Pokazy zakończyły się sukcesem. Uczniowie wzmocnili poczucie własnej wartości, nabrali pewności siebie, przezwyciężyli wiele trudności i lęków (np. przed publicznym wystąpieniem). Zdobyli uznanie wśród kolegów i nauczycieli innych przedmiotów. Pogłębili więzi w grupie, nauczyli się odpowiedzialności za siebie i za innych.
Prezentowane doświadczenia były niezwykle spektakularne i doskonale przedstawiały rozmaite zjawiska fizyczne i chemiczne, a ciekawostki oraz łamigłówki matematyczne wzbudziły spore zainteresowanie słuchaczy. Tak spędzony czas świetnie uzupełnił wiedzę zdobytą na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Katarzyna Kociuba