Przez krzyż do chwały

„Są takie dni w kalendarzu, na które czekamy z tęsknotą, starannie się do nich przygotowujemy, by przeżyć je jak najpiękniej. Już wkrótce uroczyste bicie dzwonów i radosny śpiew "Alleluja" oznajmią nam, że nadeszły największe święta dla chrześcijan - Wielkanoc. Triduum Paschalne przypomina nam najważniejsze wydarzenia w całej historii ludzkości – mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedynego Zbawiciela świata, zaś każda Msza św. uobecnia te wydarzenia.”

Takimi słowami  rozpoczęliśmy w naszej szkole, 13 kwietnia 2022 r., montaż słowno – muzyczny poświęcony największym tajemnicom naszej wiary. Uczniowie klas trzecich, pod kierunkiem p. Marty Szczepek i p. Magdaleny Dudek, podjęli się trudu przygotowania społeczności szkolnej do owocnego przeżycia Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i włożyli w to całe serce. Dziewczynki i chłopcy, w atmosferze zadumy, wygłaszali piękne i głębokie teksty o tematyce krzyża, męki Pana Jezusa, grzechu oraz cudu zmartwychwstania. Uczniowie stawiali słuchaczom także pytania ku refleksji: o znaczenie krzyża w życiu osobistym, o czyny miłości, o to, kim jestem w oczach Boga. Przekaz treści pogłębiały prezentowane zdjęcia, zaś przewodnikiem tej wspólnej medytacji było Słowo Boże, uroczyście odczytywane przez ucznia klasy VI a.  Całe misterium nabierało blasku i wznosiło ducha ku Bogu dzięki śpiewanym pieśniom. Mogliśmy wówczas doświadczać jedności i piękna wspólnoty, skupionej wokół naszego Pana i Mistrza. W ten wspólny śpiew zaangażowany był także chór szkolny, pod batutą p. M. Dąbrowskiego i przy współpracy p. D. Dyki. Wymowną scenerię na akademię i dekoracje przygotowała p. A. Mrozek. Na zakończenie spotkania uczennice złożyły życzenia całej społeczności szkolnej na czele z Dyrekcją.

Słowami tymi dzielimy się także z Czytelnikami niniejszego artykułu: życzymy wszystkim silnej wiary, głębokiego pokoju serca i nadziei płynącej z Jezusowego krzyża. Niechaj radość zbawienia i pewność Bożej miłości, pomagają pokonywać wszelkie trudy dnia codziennego. Jezus żyje! Alleluja!

                                                                                             J. Wolanin