KWOTA DO ZAPŁATY ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW SZKOŁY

W MIESIĄCU CZERWCU

WYNOSI: 60 ZŁ

 DZIENNA STAWKA ZA OBIAD WYNOSI 6,00 ZŁ.

NR KONTA:

 10 1020 2980 0000 2302 0091 2501

ZS 1 w Przysietnicy, Przysietnica 198, 36-200 Brzozów