4Pierwsza pomoc to czynności podtrzymujące życie, pomagające zmniejszyć negatywne następstwa zdrowotne w razie nagłego wypadku, urazu lub ataku choroby. Ich znajomość jest bardzo ważna, ponieważ to od szybkiego wdrożenia zasad udzielania pierwszej pomocy zależy życie lub zdrowie poszkodowanej osoby. Dlatego tak istotne jest poszerzanie wiedzy w tej dziedzinie poprzez regularne uczestnictwo w różnych szkoleniach czy zawodach.

Taką okazję mieli uczniowie szkół podstawowych i średnich z powiatu brzozowskiego, sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, uczestnicząc w XIX Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, przeprowadzonych 23 kwietnia w brzozowskim parku jordanowskim.2

Sześć pięcioosobowych drużyn wzięło udział w symulacjach wypadków na trzech stacjach urazowych, gdzie zawodnicy musieli wcielić się w realistyczne scenariusze i udzielić szybko i sprawnie pomocy poszkodowanym, polegającej na wykonaniu czynności ratujących życie i zdrowie, między innymi podczas wypadku samochodowego, oparzenia, zakrztuszenia czy przywrócenia czynności życiowych u osoby dorosłej, nastoletniej i niemowlęcia. Uczestnicy mistrzostw mieli również za zadanie napisać test, który dotyczył pierwszej pomocy, historii powstania PCK, a także międzynarodowego prawa humanitarnego.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Zuzanna Wojnarska, Zofia Kornaga, Anna Sobota, Maja Mazur i Gabriela Wania. Uczestnikom zawodów towarzyszyła zdrowa rywalizacja, bo chociaż konkurowali między sobą na poszczególnych stacjach urazowych, to łączyła ich chęć niesienia pomocy, wymagającej czasami decyzji podejmowanych w ciągu kilku sekund.11

Nasze „ratowniczki” zajęły II miejsce oraz zyskały oprócz wiedzy, odwagę do udzielania pierwszej pomocy, co jest bardzo ważne ponieważ w każdej chwili możemy uczestniczyć w zdarzeniu, które będzie wymagało naszej reakcji.
Dyplomy oraz nagrody uczestnikom mistrzostw wręczyła Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzozowie Danuta Gwizdała wspólnie z sędzią głównym zawodów Bogusławem Lidwinem. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy uczniów oceniały komisje sędziowskie, w skład których wchodzili nauczyciele, ratownicy medyczni - Piotr Surmacz i Marcin Józefowicz z SOS Ambulans w Krośnie, Ewa Radwańska – Kierownik PCK w Sanoku. W role statystów, osób poszkodowanych w wypadkach, wcielili się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie.