20230926 14412226 września 2023 r. młodzież naszej szkoły-członkowie Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych, wzięła udział w IX Kongresie Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych. W tym roku Kongres odbył się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu. Organizatorami tego wydarzenia było Podkarpackie Centrum Mediacji oraz Podkarpacki Kurator Oświaty. Partnerem w organizacji Kongresu był Instytut Badań Edukacyjnych i Gmina Kamień.

 Celem spotkania była prezentacja metod rozwiązywania sporów, wyposażenie mediatorów szkolnych i rówieśniczych w wiedzę na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, prezentacja dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych a także integracja środowiska młodych mediatorów.

zdj2 131Kongres rozpoczął się od wystąpienia Prezesa Podkarpackiego Centrum Mediacji-p. Wiesława Pałki oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty-p. Małgorzaty Rauch. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać prelekcji zaproszonych gości oraz obejrzeć kilka symulacji mediacji rówieśniczej, które przygotowali uczniowie z Białegostoku.

Druga część spotkania została podzielona na moduły dla uczniów, dyrektorów i nauczycieli. Młodzi uczestnicy Kongresu wzięli udział w warsztatach, podczas których utrwalali i poszerzali swoją wiedzę z zakresu komunikacji empatycznej. Ponadto mogli lepiej się poznać
i zintegrować dzięki tańcom i zabawom integracyjnym na świeżym powietrzu.20230926 150821

Kongres zakończył się Quizem wiedzy o mediacjach, w którym pokonując trzydzieści szkół zajęliśmy zaszczytne I miejsce. Wielkie gratulacje dla młodych mediatorów!