DSCF1403"Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!" (Kpł  19). Oto zadanie dla każdego z nas. I nikt, kto chce być w niebie, nie może się z niego zwolnić. W ciągu wieków tę świętość osiągnęło już wielu. W niedzielę, 10 września 2023 r. Kościół święty uroczyście dokonał beatyfikacji rodziny Ulmów z Markowej: Józefa i Wiktorii z siedmiorgiem ich dzieci.

Beatyfikacja to inaczej wyniesienie na ołtarze, czyli uznanie zmarłego człowieka przez Kościół katolicki za osobę świętą. Obecnie jest to pierwszy stopień do kanonizacji.ulmowie

Ulmowie osiągnęli świętość na drodze cichego, prostego życia oraz wierności Ewangelii, która doprowadziła ich do męczeńskiej śmierci, oddając życie za bliźniego. Beatyfikacja tej rodziny to wydarzenie wyjątkowe, albowiem dotyczy całej rodziny, a także dziecka nienarodzonego. Z tej też okazji w naszej szkole 8 września 2023 r. miał miejsce krótki apel, przygotowujący nas do tych niecodziennych uroczystości. Zabrani na atrium pedagodzy i uczniowie mieli okazję obejrzeć reportaż o życiu i męczeństwie rodziny Ulmów oraz poznać pieśń do nowych błogosławionych, w której odkrywali oni tajemnice swojego pięknego życia. Prowadzącymi spotkanie były uczennice: Klara Zubel, Aleksandra Wania, Wiktoria Buczkowicz oraz Anna Sobota. Wszyscy uczestnicy spotkania w skupieniu słuchali i przyglądali się prezentowanym treściom.

Modląc się do nowych błogosławionych Kościoła Katolickiego polecajmy zwłaszcza polskie rodziny, nasze rodziny, by były Bogiem silne, zjednoczone miłością i życiem w prawdzie. Prośmy także, byśmy jak Józef i Wiktoria, autentycznie troszczyli się o właściwe wychowanie młodego pokolenia i przekazanie im prawdziwych wartości. Wspólnie uczmy się od Ulmów, jak żyć z Bogiem na co dzień, by nasze życie było święte, radosne i miało głęboki sens.

JWMuzeum Ulmow