Wydawanie posiłków dla uczniów szkoły podstawowej rozpocznie się od 11.09.2023 r.

Stawka żywieniowa w roku szkolnym wynosi 6 zł za obiad.

W dalszym ciągu obowiązuje zawarcie umowy w celu korzystania z obiadów w stołówce szkolonej, które zostaną rozdane przez wychowawców lub będą do odbioru w sekretariacie przedszkola, szkoły lub do pobrania na stronie szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 opłaty za obiady dokonywane są  tylko w formie przelewu.

 Odpłatność za miesiąc WRZESIEŃ wynosi 90 zł, należy ją uiścić do 11 września br.  Za każdy następny miesiąc wpłaty należy dokonywać do 15 dnia danego m-ca.

Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminu wpłat.

Nieobecność ucznia prosimy zgłaszać u intendenta w sekretariacie przedszkola (odliczane będą tylko nieobecności zgłaszane w danym dniu do godz. 8:00 osobiście lub telefonicznie (tel: 13 4349013), tylko takie nieobecności będą brane pod uwagę. Proszę nie dokonywać odliczeń we własnym zakresie - nie będą one uwzględniane.

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy

Adres odbiorcy. Przysietnica 198

Nr konta 10 1020 2980 0000 2302 0091 2501

Tytułem. opłata za obiady za (imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc szkoła podstawowa).

W razie pytań prosimy o kontakt tel: 13 4349013.

W załączeniu Umowa oraz klauzula RODO do wypełnienia i podpisania przez rodzica. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły  lub przedszkola.

Załączniki:

  1. Wzór umowy <<pobierz>>
  2. Klauzula RODO <<pobierz>>