DSCF127723 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Tradycyjnie cała społeczność szkolna rozpoczęła ten szczególny dzień od udziału we Mszy Świętej w kościele parafialnym w Przysietnicy.

 

Po nabożeństwie uczniowie przeszli do budynku szkoły, gdzie młodzież z  klasy VIII zaprezentowała się w programie artystycznym, nad którym czuwała wychowawczyni Małgorzata Ślączka. Swój występ ósmoklasiści rozpoczęli od powitania zgromadzonych na sali gimnastycznej nauczycieli na czele z panem dyrektorem Wiesławem Pałką, uczniów i rodziców. DSCF1183Następnie nasi absolwenci zatańczyli polski taniec narodowy – polonez, nagrodzony oklaskami zgromadzonej publiczności. Młodzi  artyści przygotowali również humorystyczne scenki okraszone fragmentami piosenek z repertuaru Maryli Rodowicz, ,,Bajmu”, ,,Czerwonych Gitar”, Hanki Ordonówny oraz ,,Elektrycznych Gitar”. W dalszej części akademii uczniowie klasy VIII wyrazili swoją wdzięczność i złożyli serdeczne podziękowania za trud włożony w ich wychowanie i edukację panu Dyrektorowi, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom. Na zakończenie ósmoklasiści zaprosili całą widownię do wspólnego zatańczenia ,,Makareny” a przedstawiciele klas siódmych pożegnali swoich starszych kolegów wręczając im symboliczne kwiaty.

Po występie młodzieży głos zabrał pan Dyrektor, który podziękował ósmoklasistom za przygotowany program artystyczny, życzył im dostania się do wymarzonych szkół średnich, rozwijania w czasie dalszej edukacji swoich talentów, wiedzy i umiejętności oraz przyjemnego i bezpiecznego wakacyjnego odpoczynku. Pan Dyrektor podziękował również za całoroczną pracę gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom naszej szkoły. Do podziękowań przyłączyli się także przedstawiciele Rady Rodziców, którzy wyrazili swoją wdzięczność za pracę dydaktyczną i wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży oraz życzyli udanego wypoczynku wakacyjnego całej społeczności szkolnej.DSCF1322

Jak co roku wręczone zostały również na sali gimnastycznej nagrody uczniom klas IV – VIII za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i czytelnicze ufundowane przez Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego oraz Radę Rodziców. Natomiast po części artystycznej dzieci i młodzież rozeszli się do sal lekcyjnych, gdzie otrzymali świadectwa z rąk wychowawców a następnie udali się na wyczekiwany, wakacyjny odpoczynek.