Informacje ogólne dotyczące ubezpieczenia dzieci

 1. Ubezpieczenie dzieci przedszkolnych. Opcja ochronna PLUS:
  Składka za dziecko: 31 zł

     Suma ubezpieczenia : 15 000 zł

     Rozszerzony zakres ubezpieczenia:

 • Opcja  dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 2000 zł,
 • Opcja  dodatkowa D6 –poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane): 2000 zł
 • Opcja  dodatkowa D10 –koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 5000 zł.
 1. Ubezpieczenie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Opcja ochronna PLUS:

Składka za dziecko:  43 zł

Suma ubezpieczenia : 14 000 zł

Rozszerzony zakres ubezpieczenia:

 • Opcja  dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku : 5000 zł,
 • Opcja  dodatkowa D6 –poważne zachorowania (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy,
 • utrata słuchu, utrata wzroku, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane): 2000 zł,
 • Opcja  dodatkowa D10 –koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 2000 zł,
 • Opcja D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 5000 zł.