Terminarz uroczystości szkolnych i państwowych 2022/2023

L.p. Wyszczególnienie Data Forma realizacji Odpowiedzialni
 1. Inauguracja roku szkolnego 1 IX  Akademia

 L. Gładysz

 A. Rachwał

 2. Dzień Regionalny  27 IX  Spotkanie

 A. Mrozek

 K. Kociuba

 3.  Dzień Edukacji Narodowej  13 X  Akademia

 M. Piróg

 P. Bober

 A. Bąk

 4.  Dzień Papieski  18 X  Akademia

 B. Pieniążek

 A. Bąk

 5. „Zdrowo żyj” kl. I – II  XI  Warsztaty

 M.Szczepek

 A. Szczepek

 R. Piegdoń

 6.

 Warsztaty na temat  zdrowego stylu

życia kl. IV-VIII

 XI  Warsztaty

 B. Pieniążek

 K. Kociuba

 J.Zubel

 A. Rachwał

 D. Dyka

 7.   Rocznica Odzyskania Niepodległości 10 XI  Akademia

 M. Ślączka

 L. Gładysz

 8.

 Mikołajkowe Wokalne Debiuty-

uroczystość środowiskowa

 4 XII  Festiwal

 M.Szczepek

 M. Dąbrowski

A. Leśniak-Stępień

 J. Kosztyła

 D. Dyka

 9.  Przedstawienie Bożonarodzeniowe  21 XII  Akademia

 Halina Pantoł

 Agata Szarek

 Gabriela Gajda
 10.  Bal Malucha  14 I  Uroczystość

 Nauczyciele

 przedszkola

 11.

 Dzień Babci i Dziadka – uroczystość

środowiskowa

 I  Uroczystość

 Wychowawcy

 klas

 12.  Dzień zainteresowań  II  Pokazy  uczniowskie

M.Ślączka

 M. Dąbrowski

 E. Hućko

 13.  Festiwal nauki, pokazy dla klas VI-VIII  21 III  Pokazy

K. Kociuba

 W. Filak

 B. Pieniążek

 L. Gładysz

 14.  Z ortografią na wesoło  21 III  Konkursy

U. Szelest

 K. Bednarczyk

 A. Zacharska

 15.  Akademia z ok. Świąt Wielkanocnych  5 IV  Akademia

A. Glazer

 A. Szczepek

 Ks. P. Biernat

 A. Mrozek
 16.  Święto Konstytucji 3 Maja  28 IV  Prezentacja  M. Ślączka
 17.  Dzień Europejski  9 V  Festiwal

E. Kruczek

 E. Hućko

 A. Orzechowska

 K. Bednarczyk

 18.  Święto Szkoły
Dzień patrona SP
 22 V  Akademia

 H. Pantoł

 A. Szarek

 19.  Dzień Matki i Ojca  26 V-
 6 VI
 Uroczystość

 Wychowawcy

 klas

 20.  Zajęcia integrujące zespoły klasowe  1 VI  Rajdy, ogniska, gry

 Wychowawcy

 klas

 21.  „Cała Polska czyta dzieciom” realizacja akcji w klasach I-III SP  VI  Akcja

 A. Korfanty

 J. Kosztyła

 22.  Zakończenie roku szkolnego  23 VI  Akademia

 Wychowawca kl.   VIII

 M. Ślączka