Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2022/2023 –

zakupu dokonują rodzice/uczniowie.

 

Zmiany podręczników dokonuje się tylko w klasie III i VII

 

Klasa  Przedmiot  Tytuł Autor Wydawnictwo
 Sześciolatki  Religia

 „Kocham dobrego Boga”.

 Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich.

 Red. Elżbieta Osewska,

 Ks. Józef Stala

 Jedność
 I  Religia

 „Bóg naszym Ojcem” – podręcznik dla klasy I

 szkoły podstawowej (część 1 i 2).

 Red. Ks. Piotr Goliszek  Gaudium
 II  Religia

 „Bóg daje nam Jezusa” podręcznik dla klasy II

 szkoły podstawowej (część 1 i 2).

 Red. Ks. Piotr Goliszek  Gaudium
 III  Religia

 "Jezus przychodzi do nas" podręcznik dla klasy III

 szkoły podstawowej (część 1 i 2).

 Red. Ks. Piotr Goliszek  Gaudium
 IV  Religia

 „Jestem chrześcijaninem”-  podręcznik dla klasy IV

 szkoły podstawowej

 Red. ks. Waldemar Janiga  Gaudium
 V  Religia

 „Bóg poszukuje człowieka” – podręcznik dla klasy V

 szkoły podstawowej

 Red. ks. Waldemar Janiga  Gaudium
 VI  Religia  „Jezus Chrystus nas zbawia” - podręcznik  Red. ks. Waldemar Janiga  Gaudium
VII Religia  Bóg wskazuje nam drogę  Red. ks. Waldemar Janiga  Gaudium
VIII Religia  „Pójść za Jezusem Chrystusem” - podręcznik  Red. Ks. Paweł Mąkosa  Gaudium

 

Podręcznik do religii do kl. VII zostanie wydany we wrześniu. Zakup w późniejszym terminie.

Zakupu podręczników do klasy III i VII będzie prowadzony za pośrednictwem księży uczących w klasach III i VII.