ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

 

Przerwy świąteczne: od 23 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.

                                    od 6 kwietnia  do 11 kwietnia 2023 r.

 

Pierwsze półrocze kończy się 20 stycznia 2023 r.   (zawsze w najbliższy piątek po 18 stycznia)

 

Ferie zimowe:  16 – 29 stycznia 2023 r.

 

Dni wolne od pracy:                                                                  

- 1 listopada 2022 r. (wtorek)

- 11 listopada 2022 r. (piątek)

- 6 stycznia 2023 r. (piątek)

- 1 maja 2023 r. (poniedziałek)

- 3 maja 2023 r. (środa)

- 8 czerwca 2023 r. Boże Ciało

 

Dni wolne od nauki ustalone przez dyrektora szkoły na podstawie § 5 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001603/O/D20171603.pdf

- 31 października 2022 r. (poniedziałek)

- 23, 24, 25 maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek)

- 26 maja 2023 r. (piątek)

- 2 maja 2023 r. (wtorek)

- 9 czerwca 2023 r. (piątek)

- 21 czerwca 2023 r. (środa)

 

 

Egzamin ósmoklasisty 23 - 25  maja 2023 r.

 

  • język polski               - 23  maja 2023 r. (wtorek)  – godz. 9:00
     
  • matematyka              - 24 maja2023 r. (środa) – godz. 9:00 

  • j. obcy nowożytny    - 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00