Terminarz uroczystości przedszkolnych

w roku szkolnym 2022/2023

 

 L.p. Nazwa uroczystości   Termin  Forma Odpowiedzialni 
 1.  Bal Malucha – uroczystość środowiskowa  14.I.

Konkursy,

Zabawy

M. Leń
M. Dudek
B. Zubel
A. Leśniak-Stępień
E. Obłój
M. Rzepka
A.Rafalska
J. Szczepek

 2.  Przegląd Par Tanecznych   5.V  Festiwal/ Przedszkole

M. Leń
M. Dudek
B. Zubel
A. Leśniak-Stępień
E. Obłój
M. Rzepka
A.Rafalska
J. Szczepek

 3.  Spartakiada sportowa  1.VI  Zawody

M. Dudek
A. Rafalska

 4.  Festyn Środowiskowy  10.VI  Festyn M. Leń
M. Dudek
B. Zubel
A. Leśniak-Stępień
E. Obłój
M. Rzepka
A.Rafalska
J. Szczepek
 5.  Zakończenie zajęć szkolnych  22.VI  Akademia M. Dudek
A. Rafalska