Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającym kwoty 130000 złotych. Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa artykułów do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy”.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – mięso i przetwory mięsne <<pobierz>>

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – mrożonki <<pobierz>>

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – nabiał <<pobierz>>

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – owoce i warzywa  <<pobierz>>

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – pieczywo <<pobierz>>

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – produkty spożywcze <<pobierz>>