P90100511 września uczniowie naszej szkoły przywitali nowy rok szkolny 2022/2023. Po mszy świętej, na uroczystej akademii w szkole zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas siódmych. Pierwsza część nawiązywała do historii naszej ojczyzny, w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej, natomiast w drugiej części przypomniano jakie wartości kultywujemy w naszej szkole.

Po części artystycznej głos zabrał Dyrektor Wiesław Pałka, który zwrócił się do uczniów, nauczycieli i rodziców życząc wielu powodów do dumy i satysfakcji płynącej z osiągnięć własnych, sukcesów uczniów, dzieci. Na zakończenie, w imieniu całej społeczności szkolnej głos zabrała Pani Wicedyrektor Marta Szczepek, która pogratulowała Panu Dyrektorowi Wiesławowi Pałce wyboru na kolejną kadencję oraz życzyła wytrwałości w realizacji celów i kolejnych sukcesów.

 {gallery}{/gallery}