Wydawanie posiłków dla uczniów szkoły podstawowej rozpocznie się od 12.09.2022 r.

Stawka żywieniowa w roku szkolnym uległa zmianie i wynosi 6 zł za obiad.

Zmianie ulega również sposób zapisania dziecka na obiad. Zostają wprowadzone umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolonej, które zostaną rozdane przez wychowawców lub będą do odbioru w sekretariacie przedszkola.

W roku szkolnym 2022/2023 opłaty za obiady dokonywane są  tylko w formie przelewu.

 Odpłatność za miesiąc wrzesień wynosi 90 zł, należy ją uiścić do 12 września br.  Za każdy następny miesiąc wpłaty należy dokonywać do 15 dnia danego m-ca.

Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminu wpłat.

Nieobecność ucznia prosimy zgłaszać u  intendenta  w sekretariacie przedszkola (do godz. 8.00 tego samego dnia) osobiście lub telefonicznie (tel: 13 4349013). Tylko takie nieobecności będą odpisywane. Proszę nie dokonywać odliczeń we własnym zakresie - nie będą one brane pod uwagę.

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół Nr 1 w Przysietnicy

Adres odbiorcy. Przysietnica 198

Nr konta 10 1020 2980 0000 2302 0091 2501

Tytułem. opłata za obiady za (imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc szkoła podstawowa).

W razie pytań prosimy o kontakt tel: 13 4349013.

W załączeniu Umowa oraz klauzula RODO do wypełnienia i podpisania przez rodzica. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły  lub przedszkola.

Dokumenty do pobrania

Umowa o korzystanie z obiadów <<pobierz>>

Klauzula zgody na obsługę korespondencji <<pobierz>>