Martyna Pająk laureatką konkursu języka angielskiego

Dnia 10 lutego br. odbyła się w naszej szkole prelekcja oraz quiz na temat korzyści wynikających z posiadania kompetencji językowych. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu było Centrum Kształcenia Językowego „The Point”, a grupą docelową uczniowie klasy ósmej. 

Pani Katarzyna Bednarczyk odpowiadała za sprawny i rzetelny przebieg konkursu, którego celem było zwiększenie świadomości o korzyściach wynikających z posiadania umiejętności językowych oraz zainteresowanie uczniów rozwojem własnych kompetencji językowych. Wszyscy uczestnicy uważnie słuchali wykładu, a następnie odpowiadali na kolejne pytania quizu, jednak zgodnie z regulaminem, zwyciężyć mogła tylko jedna osoba. Laureatem konkursu została Martyna Pająk uczennica klasy ósmej, która otrzymała od organizatorów atrakcyjne nagrody.

 

                                                                                                       Katarzyna Bednarczyk