Akademia z okazji Święta Niepodległości

 

10 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Część artystyczną rozpoczęły dzieci z klasy II a i II b pięknym  tańcem narodowym , polonezem.  W dalszej części akademii zaprezentowała się młodzież ze starszych klas. Wzruszające i zmuszające do refleksji recytacje oraz szeroka prezentacja  najważniejszych wydarzeń poprzedzających odzyskanie przez Polskę niepodległości, wprowadziła widownię w świat trudnych czasów zaborów i walk narodowowyzwoleńczych.


 

Treści prezentowane przez narratorów ubogacone zostały patriotycznymi pieśniami wykonanymi przez zespół wokalny złożony z uczniów klasy IV i V oraz prezentację multimedialną przygotowaną przez uczennice z klasy VII i VIII.

 

W czasie uroczystości wystąpiły również dziewczynki z klasy VII i VIII w tańcu z flagami oraz drugoklasiści , którzy zaprezentowali się w utworze pt. ,, Od morza aż do Tatr”. Występy te podkreślały nasze  silne przywiązanie do Ojczyzny i barw narodowych, które towarzyszą Polakom od wieków, nawet w najtrudniejszych momentach dziejowych. Na zakończenie uroczystości wykonana została przez Wiktorię Dąbrowską piosenka pt.,, Dziewczyna z granatem”. Po wystąpieniach uczniów głos zabrał pan dyrektor, który w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na dramatyczne losy Polaków w czasie zaborów, ich walkę i poświęcenie w odzyskaniu niepodległości.  Odniósł się również do czasów współczesnych, wskazując na niezwykle istotne dla państwa i społeczeństwa rozwijanie postaw patriotycznych nie tylko wśród dorosłych, ale również młodego pokolenia.

 
 

Uroczystość ta została przygotowana przez p.  Lidię Gładysz i p. Małgorzatę Ślączkę  oraz p. Agatę Szarek, p. Halinę Pantoł i p.  Gabrielę Gajdę. Nad oprawą muzyczną czuwał p. Mieczysław Dąbrowski i p. Daniel Dyka. Dekorację zaś przygotowała p. Agnieszka Mrozek.

Wspólne świętowanie i kultywowanie ważnych rocznic narodowych to niezwykle ważny czynnik wzmocnienia patriotyzmu, kształtowania właściwych postaw obywatelskich i rozbudzania świadomości i dumy narodowej szczególnie wśród naszych dzieci i młodzieży.

                                                                                                          M. Ślączka