Matematyka jest wszędzie

W dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2021 r. w ramach projektu MATHS ALIVE w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przysietnicy o godzinie 9.00 odbyła się CLIL lesson z chemii - zintegrowane nauczanie wybranego przedmiotu oraz języka obcego.

Jest to metoda innowacyjna, rozszerzająca fachową wiedzę  przy jednoczesnym pogłębianiu kompetencji językowych, a należy przypomnieć, że językiem projektu Erasmus + jest język angielski.

Tematem lekcji było utrwalenie wiadomości na temat rozpuszczalności i stężenia procentowego oraz zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

W pierwszej części lekcji uczniowie rozwiązywali zadania w zespołach międzynarodowych. Grupę tworzyli uczniowie - każdy z innego państwa, co utrudniało wykonanie polecenia, bowiem młodzi ludzie musieli komunikować się wyłącznie  w języku angielskim.

Następnie młodzież wzięła udział w STEAM activitis. Praktyczne zajęcia laboratoryjne zostały przygotowane na podstawie lekcji, podczas której uczniowie wykorzystywali matematyczne i językowe umiejętności, aby wykonać używane w życiu codziennym mydło. 

W godzinach popołudniowych nasi goście wraz z opiekunami udali się do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie poznali obiekty, kulturę pogranicza polsko- ukraińskiego. Ostatnim punktem dzisiejszego programu była wspólna kolacja w Górkach w gospodarstwie agroturystycznym "Na Równiach". Uczestnicy projektu omawiali wydarzenia całego dnia, dzielili się doświadczeniami i miło spędzali czas.