Spotkanie z misjonarzem

12 października 2021 r. gościliśmy w naszej szkole brata Zdzisława Olejko ze zgromadzenia oo. Pallotynów, naszego rodaka, który od trzydziestu pięciu lat przebywa w Rwandzie – małym kraju wielkości województwa małopolskiego – położonej w Afryce. Misjonarz spotkał się z dziećmi z oddziałów przedszkolnych i  uczniami klas I-III oraz  z uczniami klas IV-VIII.


Brat Zdzisław opowiadał o swojej pracy misyjnej, przybliżył też uczniom sytuację społeczną i warunki gospodarcze panujące w tym małym kraju Afryki.
 
 

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się opowieści brata Zdzisława dotyczące kultury i zwyczajów mieszkańców Rwandy, które okazały się nie tylko bardzo odmienne od naszych, ale przede wszystkim różnorodne i wyjątkowo ciekawe. Słowa misjonarza potwierdzały licznie przywiezione przedmioty wywodzące się z afrykańskiej kultury. Tym sposobem młodzież mogła zobaczyć, a nawet założyć afrykański strój, zagrać na wyjątkowo oryginalnych instrumentach czy obejrzeć różnego rodzaju ozdoby i dekoracje odzwierciedlające charakter i specyfikę kontynentu. Uczniowie poznali też kilka zwrotów grzecznościowych w języku mieszkańców Rwandy i dowiedzieli się, w jaki sposób przekazywane są pozdrowienia, powitania i pożegnania.

Spotkanie przebiegało w miłej, wręcz sympatycznej atmosferze.  Na koniec uczniowie serdecznie podziękowali bratu Zdzisławowi za wizytę.