Funkcjonowania szkoły i przedszkola od 26 do 30 kwietnia 2021 r.

 

Od 26 do 30 kwietnia 2021 r. w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzone będzie nauczanie hybrydowe, w pozostałych klasach IV-VIII uczniowie będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie. Zajęcia w przedszkolu prowadzone będą stacjonarnie.

Nauczanie hybrydowe polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Zajęcia te w miarę możliwości powinny być prowadzone naprzemiennie. W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie oraz dla uczniów, którzy uczą się zdalnie, a ich rodzice zaangażowani są w walkę z COVID-19.

W naszej szkole w dniach od 26 do 30 kwietnia 2021 r. zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem:

Dzień tygodnia/data

Nauka w szkole

Nauka zdalna

Poniedziałek - 26.04.2021 r.

klasy: Ia, IIa, IIIa

klasy: Ib, IIb, IIIb

Wtorek -27.04.2021 r.

klasy: Ib, IIb, IIIb

klasy: Ia, IIa, IIIa

Środa - 28.04.2021 r.

klasy: Ia, IIa, IIIa

klasy: Ib, IIb, IIIb

Czwartek - 29.04.2021 r.

klasy: Ib, IIb, IIIb

klasy: Ia, IIa, IIIa

Piątek - 30.04.2021 r.

klasy: Ia, IIa, IIIa

klasy: Ib, IIb, IIIb

Stołówka będzie funkcjonowała 8.00 do 14.00.   

Biblioteka będzie czynna od godz. 8.00 do 14.00 (w piątki do 13.30).

Świetlica szkolna dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, którzy będą się uczyć w szkole oraz których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 będzie funkcjonowała jak dotychczas, w godzinach od 6.30 do 16.00 (w piątki do godz. 15.30).

Dla uczniów klasy VIII  mogą być prowadzone konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły (indywidualne lub grupowe) po wcześniejszym ich uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.

Zajęcia pozalekcyjne realizowane będą zgodnie z podziałem godzin.

Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia specjalistyczne będą prowadzone stacjonarnie na terenie szkoły lub zdalnie.

Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją szkoły za pomocą panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym, aplikację Teams lub telefonicznie 134349013.

Proszę o zapoznanie się z  „Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III SP” <<tutaj>>

 

                                                                                                  Dyrektor Szkoły  - Wiesław Pałka